Design The Future

ในช่วงไม่กี่ปี่นี้ ตั้งแต่มีการเริ่มใช้ INTERNET อย่างแพร่หลายและได้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งในที่ทำงานและการดำเนินชีวิตต่อสังคมของทุกวัน

ซึ่งในนั้นจะมีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information Systems) คือระบบแผนที่นำทางของรถยนต์หรือการค้นหาแผนที่ การด้นหาร้านค้าใน INTERNET การรวบรวมสถิติ ต่างๆ การค้นหาที่อยู่อาศัย การค้นหาหน่วยงานราชการ การค้นหาสถานการศึกษาต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญต่อสังคมและได้มีการใช้งานกันแพร่หลาย มากขึ้นเรื่อยๆ

เพื่อให้ทันกับการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ษริษัทของเราได้นำความรู้ความชำนาญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ บริษัทได้ก่อเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2537 และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ช่วงเริ่มแรกงานที่รับมาจะเป็นงานข้อมูลที่เกี่ยวกับ ถนน ท่อแก๊ส ท่อน้ำเสียใต้ดิน ข้อมูลอาคาร และอื่นๆตั้งแต่ปี 2544 ได้นำเอาความชำนาญเหล่านี้ไปพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์GISหรือระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้มีการกระจายข้อมูลให้ได้ทั่วพื้นที่ของเมืองไทย จึงได้เริ่มนำไปใช้กับ หน่วยงานราชการ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้น จนถึงปัจจุบันบริษัทได้มีการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2561นี้ทางบริษัทก้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างแผนที่ ASEAN สำหรับSmartphone และ Car navigation

ยิ่งไปกว่านั้น ในอนาคตจะใช้ประสบการณ์และความชำนาญเหล่านี้ไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเอเชีย เพื่อรองรับการสำรวจพื้นที่ การออกแบบ การวิจัย เพื่อให้สอดคล้อง กับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของเอเชีย ซึ่งมีการขยายตัวของธุรกิจใหม่ๆอย่างรวดเร็วและอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทเราจะใช้ความที่ไม่ซ้ำใคร เพื่อการดำเนินธุรกิจกับบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศ (ไทย-ญี่ปุ่น) ให้ได้ผลต่อการดำเนินธุรกิจให้ราบลื่นรู้ซึ้งถึงข้อมูลอันเป็นผลดี ต่อการดำเนินธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายของการดำเนินธุรกิจ และให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพอย่างถูกต้องและแม่มยำ


การให้บริการที่มี "คุณภาพ" ซึ่งบริษัทเราจะยึดมั่มคำนี้เป็นหลักสำคัญเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ได้ความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอ
บริษัทจัสตี้ดาต้า จะเป็นพันธมิตรที่ดีและจะร่วมความสำเร็จกับลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของการดำเนินธุรกิจตลอดไป

แนวทางของบริษัท

ชื่อบริษัท จัสตี้ดาต้า จำกัด
ตัวแทนบริษัท คุณสาโกนจิ มานาบุ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
ก่อตั้งเมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
ที่อยู่ 225/49-50 หมู่ 6 ถนนอุดร-สามพร้าว ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
ทุนก่อตั่ง 5,000,000 บาท
เลขที่ภาษี 0415537001094
ทะเบียนการค้าเลขที่ 3401006510
จำนวนพนักงาน 24 คน (ข้อมูลล่าสุด 04.2561)
เบอร์โทรติดต่อ (042)322-197
เบอร์โทรสาร (044)322-198