Design The Future

ในช่วงไม่กี่ปี่นี้ ตั้งแต่มีการเริ่มใช้ INTERNET อย่างแพร่หลายและได้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งในที่ทำงานและการดำเนินชีวิตต่อสังคมของทุกวัน

ซึ่งในนั้นจะมีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information Systems) คือระบบแผนที่นำทางของรถยนต์หรือการค้นหาข้อมูลต่างๆบนแผนที่

การค้นหาข้อมูลทำได้หลากหลายอย่างเช่น การค้นหาร้านค้า การค้นหาที่อยู่อาศัย การค้นหาหน่วยงานราชการ การค้นหาสถานการศึกษา การสืบหาสถิติต่างๆและอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญต่อสังคมและได้มีการใช้งานกันแพร่หลาย มากขึ้นเรื่อยๆ

เพื่อให้ทันกับการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ษริษัทของเราได้นำความรู้ความชำนาญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น

มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยในอนาคต บริษัทได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2537 และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ช่วงเริ่มแรกงานที่ทำเป็นงานจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวกับแผนที่และมีรายละเอียดต่างๆเช่น ถนน ท่อแก๊ส ท่อน้ำเสียใต้ดิน ข้อมูลอาคาร และสิ่งสาธารูประโภคต่างๆ และตั้งแต่ปี 2544 ได้นำเอาความชำนาญ

ที่สะสมมาไปพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์GISหรือระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้มีการกระจายข้อมูลให้ได้ทั่วพื้นที่ของเมืองไทย จึงได้เริ่มนำไปใช้กับ หน่วยงานราชการ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้น

ยิ่งไปกว่านั้น ในอนาคตจะใช้ประสบการณ์และความชำนาญเหล่านี้ไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเอเชีย เพื่อรองรับการสำรวจพื้นที่ การออกแบบ การวิจัย เพื่อให้สอดคล้อง กับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของเอเชีย ซึ่งมีการขยายตัวของธุรกิจใหม่ๆอย่างรวดเร็วและอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทเราจะใช้ความชำนาญที่ไม่ซ้ำใครและการรู้ซึ้งถึงปัญหาของการจัดทำแผนที่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของการดำเนินธุรกิจ และได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ

ที่ถูกต้องและแม่มยำ เพื่อการดำเนินธุรกิจกับบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศ (ไทย-ญี่ปุ่น)ได้อย่างราบลื่นและได้ผลลัพธ์ที่ดี


การให้บริการที่มี "คุณภาพ" ซึ่งบริษัทเราจะยึดมั่มคำนี้เป็นหลักสำคัญเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ได้ความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอ

บริษัท จัสตี้ดาต้า จำกัด จะเป็นพันธมิตรที่ดี และจะร่วมความสำเร็จกับลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของการดำเนินธุรกิจตลอดไป

แนวทางของบริษัท

ชื่อบริษัท จัสตี้ดาต้า จำกัด
ตัวแทนบริษัท คุณสาโกนจิ มานาบุ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
ก่อตั้งเมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
ที่อยู่ 225/49-50 หมู่ 6 ถนนอุดร-สามพร้าว ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
ทุนก่อตั่ง 5,000,000 บาท
เลขที่ภาษี 0415537001094
ทะเบียนการค้าเลขที่ 3401006510
จำนวนพนักงาน 20 คน
เบอร์โทรติดต่อ (042)322-197
เบอร์โทรสาร (044)322-198