รายละเอียดธุรกิจ

事業内容
  • ธุรกิจเกี่ยวกับระบบข้อมูล
    • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)จำหน่ายและนำเข้าข้อมูล
      (ถนน、ท่อแก๊ส、ท่อน้ำเสียใต้ดิน、แผนที่ ASEAN)
  • ธุรกิจเกี่ยวกับดิจิตอล
  • นำเข้าข้อมูล CAD
    (ถนน、อาคาร、ท่อแก๊ส、น้ำประปา、 ท่อน้ำเสีย、แผนที่ต่างๆ、พิมพ์เอกสารต่างๆ)

เนื้อหางาน

การให้บริการข้อมูลแผนที่ เราจะยึดมั่นเรื่องประสิทธิภาพ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
งานแผนที่ต่างๆที่เราทำ เช่น แผนที่ถนน คือการนำข้อมูลต่างๆ เช่น ชนิดของถนน ฟุตบาท ท่อระบายน้ำ เสาไฟ้า เป็นต้น
แผนที่รายละเอียดท่อแก๊ส คือข้อมูลของท่อแก๊สต่างๆที่อยู่ใต้ถนน เช่น ชนิดของท่อ รัศมีของท่อ ความยาวของท่อ เป็นต้น

แผนที่อ้างอิงการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือการแยกประเภทของพื้นที่ เช่น พื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่น พื้นที่เขตป่า พื้นที่การทำเกษตรกรรม เป็นต้น
ในการสร้างงานแผนที่ต่างๆ ต้องมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจรายละเอียดของแผนที่ รู้ซึ้งถึงปัญหาต่างๆของแผนที่ สร้างโครงข่ายงานให้ได้ดี
และตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

แผนที่ข้อมูลถนน
เเผนที่รายละเอียดท่อเเก๊สเข้าบ้าน
เเผนที่รายละเอียดท่อเเก๊สเข้าตึก อาคาร
แผนที่ระบบน้ำเสีย (Manhole)
แผนที่นำทางในรถยนต์